Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig eksportpris var 57,88 kroner pr kilo fersk oppdrettslaks i uke 11, ifølge TDN Finans.Det tilsvarer en oppgang på 3,2 prosent fra foregående uke.Norsk eksport av fersk oppdrettslaks var i perioden 17.936 tonn, opp 11,7 prosent fra foregående uke.I samme periode ble det eksportert 4,8 prosent mer frossen laks, totalt 395 tonn til 52,77 kroner per kilo, opp 1,8 kroner fra uken i forveien.