I onsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Funcom mens Yara får en salgsanbefaling.- Funcom brøt opp fra den fallende trenden og utløste kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon da kursen gikk over 1.40 kroner for to måneder siden. Etter at kursmålet på 2,03 kroner ble nådd, har kursen falt noe tilbake. Aksjen ligger nå mellom støtten ved 1,40 kroner og motstanden rundt 1,80 kroner. Kjøpssignalet fra januar signaliserer fremdeles at Funcom skal stige, og trendbruddet indikerer at aksjen står framfor er mer positiv utvikling enn tidligere. Aksjen anses derfor som en kjøpskandidat. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Yara International har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal, og ligger nå mellom støtten ved 320 kroner og motstanden rundt 341 kroner. Aksjen har imidlertid reagert ned igjen etter å ha testet motstanden ved 341 kroner, og i tillegg er volumbalansen negativ. Negativ volumbalanse vil si at aksjen omsettes mer på dager med kursfall enn på dager med kursoppgang. Dette viser at det er viktigere for selgerne å selge enn for kjøperne å kjøpe, noe som svekker aksjen på kort sikt. Aksjen anses svakt negativ ut fra teknisk analyse. Vurdering: Svak salgskandidat, avslutter Investtech.