DNOs påviste og sannsynlige reserver (2P) på working interest-basis (CWI) er estimert til 392 millioner fat per 31. desember 2015, opplyses selskapet i forbindelse med fremleggelsen av sin årsrapport, ifølge TDN Finans.Det er en nedgang fra 484 millioner fat på samme tid i 2014.Nedgangen skyldes produksjon på 32 millioner fat i løpet av året og omkategorisering av 54 millioner fat til betingede ressurser (2C), samt andre tekniske revisjoner på seks millioner fat.På Tawke-feltet har brutto påviste reserver økt til 387 millioner fat, fra 320 millioner fat ved utgangen av 2014.2P- og 2C-reserver ved utgangen av 2015 var 523 millioner fat, sammenlignet med 590 millioner fat i samme periode året før.