Songa Offshore har nå lagt frem sitt forsvar i voldgiftssaker initiert av DSME i 2015, som omhandler de to Cat D-riggene Songa Equinox og Songa Endurance, opplyses det i en melding.Som tidligere meldt omhandler DSMEs krav påståtte kostnadsoverskridelser og merarbeid ved bygging av riggene på grunn av det de mener var iboende feil og mangler i designdokumentene.Songa sendte på sin side samtidig et motkrav på 65,8 millioner dollar, som skal dekke det de mener er mislighold av kontrakten fra DSMEs side."Som også tidligere rapportert vil Songa Offshore kraftig forsvare påstander påberopt av DSME. Songa Offshore mener DSME er ansvarlig for forsinkelsen av riggene, og ethvert forsøk fra DSME på å få dekket kostnadsoverskridelsene kan ikke lykkes på grunn av "turn-key" på byggekontrakter", skriver Songa i meldingen.