Gaming Innovation Group Inc. (GIG) har inngått en avtale om å kjøpe OddsModel AS, et selskap som utvikler teknologi for oddssetting.Selskapet beskrivet oppkjøpet som "en milepæl i GIGs ambisjon om å tilby en ledende plattform for sportsbetting-markedet".OddsModel har i flere år utviklet programvare som brukes for automatisert og manuell prising i det globale oddsmarkedet. Selskapet produserer data som blir brukt til å generere sanntids prising av pre- match og live odds for idrettsarrangementer gjennom bruk av kvantitative metoder og proprietære analysemodeller som er komplementære til tredjeparts oddsleverandører.Gjennom denne transaksjonen vil GIG overta et ledende team av erfarne medarbeidere som innhenter den beste tilgjengelige informasjon og data, samt teknologiske løsninger for å håndtere, hedge og optimalisere risiko. Ved å utlede priser fra innhentede data utføres sportstrading-strategier ved bruk av automatiserte «trading-roboter».Alle systemer vil bli fullt integrert med iGaming Clouds sportsbetting-løsning og vil signifikant forbedre tilbudet til både B2B kunder og GIGs egne brands. Målet er å foreta en delvis integrasjon av OddsModels systemer i forkant av fotball EM i juni, mens en fullstendig integrasjon vil bli gjennomført fortløpende.- Vi har jobbet med dette oppkjøpet i nesten åtte måneder, og er veldig fornøyd med å ha kommet til enighet. Sportsbetting er den største vertikalen innen iGaming og ved å overta dyktige medarbeidere og integrere en unik og avansert programvare, vil GIG vesentlig forbedre sin evne til å levere attraktive og innovative løsninger for B2B og B2C kunder. Vi tar sikte på å integrere OddsModels teknologi for å tilby våre kunder et meget konkurransedyktig produkt til fotball EM i juni, sier Robin Reed, administrerende direktør i GIG.Det opplyses at GIG vil utstede 21,87 millioner nye GIG aksjer som vederlag for samtlige aksjer i OddsModel. Dette tilsvarer en multippel på ca. seks på det forventede nettoresultatet for OddsModel i 2016. De nye aksjene vil ha to-års lock-up.Transaksjonen er betinget av en tilfredsstillende due diligence og endelig styregodkjennelse i GIG.De nye aksjene vil bli utstedt under selskapets 750.000.000 autoriserte aksjer. GIG har i dag 525.120.952 utestående aksjer, og etter gjennomføring av transaksjonen vil selskapet ha 546.990.952 utestående aksjer.Nærstående til Christopher Langeland, styremedlem og primærinnsider i GIG, eier 46 prosent av OddsModel og vil motta 10.060.200 nye aksjer i GIG for sine aksjer i OddsModel. Etter gjennomføring av transaksjonen vil Langeland og nærstående eie 16.497.018 aksjer i GIG.