Petter Johnsen er den best betalte oljefondtoppen med en årslønn på 8,4 millioner kroner i 2015. Sjefen hans, Yngve Slyngstad, tjente ifjor 6,3 millioner, skriver Dagens Næringsliv.Johnsen er sjef for fondets aksjeplukkere. Til tross for kjempelønn har gruppen han leder de siste tre årene levert en avkastning som er dårligere enn markedet de har som mål å slå.- Avkastningen vil variere mellom investeringsstrategier og innen enkeltperioder. Vi er fornøyd med de samlede resultatene fra forvaltningen, sier kommunikasjonssjef i Norges Bank Investment Management (NBIM), Thomas Sevang, i en e-post til avisen.Fra 2013 til 2015 har avkastningen sammenlignet med referanseindeksen vært 0,00 prosentpoeng i gjennomsnitt per år. Aksjene har bidratt med -0,01 og obligasjoner med 0,01, ifølge Oljefondets egen rapport som ble lagt frem i forrige uke. Dette er før man tar hensyn til kostnader som honorar og bonuser, samt før justering for risiko.Ifølge et anslag DN har gjort basert på opplysninger i rapporten hadde denne enheten i Oljefondet hele 800 milliarder kroner under forvaltning ved utgangen av 2015, mens kostnadene ved denne aktiviteten ifølge avisen er på 1,1 til 1,2 milliarder kroner.- Vi gir ikke andre tall enn det som alt står i rapporten, men vår store grad av åpenhet gir som du viser mulighet til å gjøre egne beregninger, sier Sevang til DN.