Adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen har gjennom sine 35 år i bransjen aldri sett en krangel som ligner den som pågår mellom revisor og det kriserammede Norske Skog, skriver Dagens Næringsliv.Papirselskapet. Hadde de lagt revisors anbfealing til grunn med tanke på verdsettelsen av selskapet, .- Det er ikke veldig ofte det skjer, i hvert fall ikke i et børsnotert selskap, sier Hanstad til avisen.- Jeg kan ikke huske noen saker der det er blitt satt sånn på spissen i forkant av at regnskapet skal fastsettes, som her, ikke på mine 35 år i bransjen, forteller han, men understreker samtidig at et selskap står fritt til å velge seg en ny revisor, og at de som jobber i bransjen, noen ganger kan se at revisorbytter åpenbart skyldes konflikt.Kommunikasjonsdirektør i Norske Skog, Carsten Dybevig, understreker overfor avisen at selskapet ikke klarte å bli enig med revisoren.– Vi er uenig med revisor om fremtidsutsiktene for papirbransjen – som direkte reflekterer i verdivurderingene av anleggsporteføljen vår, sier Dybevig, og viser til at selskapets verdivurderinger av fabrikkanleggene er i samsvar med hvordan konkurrentene takserer sine anlegg.EY-partner  Eirik Tandrevold kan på grunn av taushetsplikten ikke gi noen kommentarer til DN.