Kursfallet i Frontline har redusert John Fredriksens shippingformuer, skriver Dagens Næringsliv.Tidligere i uken, og kutter samtidig kursmålet til fra 114 til 80 kroner.Tirsdag formiddag ble aksjen omsatt for 69,90 kroner, ned syv prosent fra sluttkursen i forrige uke. Hittil i år har John Fredriksens tankaksje falt 43 prosent, noe som reduserer børsverdien til knapt 11 milliarder kroner.I begynnelsen av julemåneden, rett etter fusjonen mellom Frontline og Frontline 2012, steg aksjen, og markedsverdien av rederiet passerte 20 milliarder kroner. Siden da har verdien av Fredriksens Frontline-post på 51,7 prosent falt med fem milliarder kroner.Etter DNB Markets' syn ser risikobildet innen tanksektoren nå mindre attraktivt ut.«Dersom OPEC mot våre forventninger skulle redusere produksjonen vil det kunne redusere etterspørselen etter tonnasje og dermed dempe ratene. I tillegg vil stigende oljepris kunne medføre at råolje lagret i fartøy selges og tonnasjekapasitet frigjort. Økt hastighet ved ballast vil kunne øke kapasiteten ytterligere», skrev meglerhuset i rapporten.