Etter DNB Markets' syn ser risikobildet innen tanksektoren nå mindre attraktivt ut.«Dersom OPEC mot våre forventninger skulle redusere produksjonen vil det kunne redusere etterspørselen etter tonnasje og dermed dempe ratene. I tillegg vil stigende oljepris kunne medføre at råolje lagret i fartøy selges og tonnasjekapasitet frigjort. Økt hastighet ved ballast vil kunne øke kapasiteten ytterligere», skriver meglerhuset i mandagens morgenrapport.I motsatt retning trekker blant annet muligheten for at lagringskapasitet onshore utnyttes maksimalt og øker etterspørselen etter flytende kapasitet, hvilket dermed trekker opp ratene.Samlet sett har DNB Markets gjort begrensede endringer i estimert vekst i tonnasjeetterspørsel for 2016-2017 på 4-5 prosent pr år, men samtidig er estimert flåtevekst for 2017 oppjustert 2,2 prsoentpoeng tilrundt 7 prosent.Anbefalingene på Frontline og Tanker Investments er tatt ned fra Kjøp til Hold og kursmålene er redusert fra henholdsvis 114 og 135 kroner pr aksje til henholdsvis 80 og 87,60 kroner pr aksje.