«Kan dere vennligst så fort som mulig informere oss om hovedtiltakene dere gjennomførte den gang,» skrev den kinesiske sentralbankens Amerika-representant Song Xiangyan i en epost til en høytstående ansatt i den amerikanske sentralbanken 27. juli i fjor.Song påpekte at kinesiske aksjekurser hadde falt med 8,5 prosent, og skrev at «min direktør ønsker å dra nytte av deres gode erfaringer».I løpet av få timer ble den kinesiske forespørselen besvart med flere offentlig tilgjengelige dokumenter om hvordan den amerikanske sentralbanken håndterte børskrisen, kalt «Black Monday» i 1987.Det voldsomme fallet i kinesiske aksjekurser i fjor skapte en kraftig nedgang i de globale markedene.