Finland beholder 50,1 prosent av aksjene. Kongsberg Gruppen er et børsnotert selskap der den norske stat eier 50,001 prosent av aksjene.– Kongsberg Gruppen har lyktes i å bli verdensledende innenfor en rekke teknologier. Dette vil styrke grunnlaget for mer samarbeid og videre lønnsom vekst for begge parter. Avtalen vil styrke nordisk forsvarsindustris konkurranseevne i den europeiske og internasjonale forsvarsmarkedet, sier næringsminister Monica Mæland (H).Patria-konsernet er den største forsvarsleverandøren i Finland med rundt 2.800 tilsatte og en omsetning på over 430 millioner euro i 2015.– Norge og Finland har allerede et godt forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid på flere områder. Denne avtalen vil styrke dette ytterligere til nytte for begge land, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). (©NTB)