Link Mobility Group har inngått en intensjonsavtale med REFA Holding A/S om å kjøpe alle aksjer i danske Responsfabrikken A/S og de heleide datterselskapene Wireless Factory ApS i Danmark og Responsfabrikken AS i Norge, går det frem av en børsmelding.Enterprise value på Responsfabrikken er avtalt til 50 millioner danske kroner på gjeldfri basis.1/3 av oppgjøret skjer i kontanter ved sluttført avtale, 1/3 i Link Mobility-aksjer basert på dagens kurs og 1/3 i selgerkreditt til betaling 36 måneder etter sluttført avtale.Responsfabrikken har 22 ansatte i København og Oslo, og fikk i fjor inntekter på 28,7 millioner danske kroner og en justert EBITDA på 9,3 millioner danske kroner.