Styret i Marine Harvest har tildelt 1,2 millioner opsjoner, med virkning fra 2012, under selskapets opsjonsprogram for ledende ansatte til personer som i dag inngår i selskapets opsjonsprogram.I meldingen heter det at opsjonsprogrammet er en viktig del av Marine Harvests langsiktige godtgjørelsesprogram for ledende ansatte.Selskapet opplyser om at antall opsjoner skal reduseres hvis fordelen ved innløsning av opsjoner i et år overstiger to ganger opsjonsinnehaverens årlige fastlønn. I henhold til dette har antall opsjoner blitt redusert til 594.621.Den 21. mars 2016 innløste deltakere i Marine Harvests opsjonsprogram for ledende ansatte 594.621 opsjoner i Marine Harvest, tilsvarende 594.621 aksjer til en innløsningskurs på 28,37 kroner per aksje.Samme dag kjøpte Marine Harvest 594.621 egne aksjer til en pris per aksje på 129,30 kroner for å gjøre opp sin forpliktelse til å levere aksjene. Aksjene ble kjøpt i henhold til fullmakten som ble gitt på den ordinære generalforsamlingen 8. juni 2015. Etter gjennomføringen av disse transaksjonene eier Marine Harvest fortsatt ingen egne aksjer.Opsjoner innløst av primærinnsidereAlf-Helge Aarskog innløste 105 500 opsjoner i Marine Harvest, tilsvarende 105 500 aksjer til en innløsningskurs på 28,37 kroner per aksje.Ivan Vindheim innløste 63 823 opsjoner i Marine Harvest, tilsvarende 63 823 aksjer til en innløsningskurs på 28,37 kroner per aksje.Marit Solberg innløste 56 844 opsjoner i Marine Harvest, tilsvarende 56 844 aksjer til en innløsningskurs på 28,37 kroner per aksje.Ola Brattvoll innløste 46 817 opsjoner i Marine Harvest, tilsvarende 46 817 aksjer til en innløsningskurs på 28,37 kroner per aksje.Den 21. mars 2016 overførte primærinnsiderne nevnt ovenfor retten til å motta aksjer som følge av innløsningen av opsjonene til en tredjepart mot et vederlag som skal fastsettes basert på den prisen tredjeparten oppnår ved et videresalg av aksjene. Vederlaget ble fastsatt til 129,30 kroner per aksje.Ny aksjebeholdningEtter å ha innløst opsjonene innehar primærinnsiderne nevnt ovenfor følgende antall aksjer og ikke-innløste opsjoner i Marine Harvest:CEO, Alf-Helge Aarskog: 138.570 aksjer, og 615.006 2013-opsjoner, 545.152 2014-opsjoner og 518.373 2015-opsjoner.CFO, Ivan Vindheim: 660 aksjer og 123.001 2013-opsjoner, 109.030 2014-opsjoner og 103.675 2015-opsjoner.COO Farming, Marit Solberg: 47.813 aksjer og 123.001 2013-opsjoner, 109.030 2014-opsjoner og 103.675 2015-opsjoner.COO Sales and marketing, Ola Brattvoll: 9.231 aksjer og 123.001 2013-opsjoner, 109.030 2014-opsjoner og 103.675 2015-opsjoner.