Marine Harvest pålegges slakting

John Fredriksens Marine Harvest må nå slakte fisken i to av sine lokaliteter i Nord-Trøndelag.

Eivind Yggeseth

Mattilsynet har pålagt Marine Harvest å slakte ut fisken på to av selskapets lokaliteter i Feøyvika og Bjørgan i Nord-Trøndelag, melder Intrafish, ifølge TDN Finans.Årsaken er gjentatte overskridelser av lusegrensen.Mattilsynet krever at fisken skal slaktes ut innen 25. mars, og varsler at selskapet ilegges tvangsmulkt om fristen ikke overholdes.Selskapet skriver i et svar på vedtaket at de har laget en plan for utslakting av begge lokalitetene, og at forventet tømmedato er 12. april.Kommunikasjonssjef i Marine Harvest, Eivind Nævdal-Bolstad, bekrefter ifølge nyhetsbyrået problemet.- Lusenivåene har nå i flere uker vært betydelige under kravene i forskriften, og situasjonen er under god kontroll. Vi har en god dialog med Mattilsynet om situasjonen ved Feøyvika og Bjørgan, og fisken slaktes nå ut fortløpende, sier Nævdal-Bolstad til Intrafish.- Sammenlignet med mange andre områder i Norge er dette et utfordrende område. Vi mener derimot at vi skal holde god kontroll i området fremover, og har god tro på at tilstrekkelig kapasitet på metoder som fungerer skal sikre dette, sier han.Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.