Utsiktene karakteriseres som stabile.Bakgrunnen for nedgraderingen er fortsatt press på inntjeningen og operasjonell kontantstrøm fra vedvarende oljeprissvakhet, melder Moody's ifølge TDN Finans.