Myrseth stokker om - anbefaler seks aksjer

Investeringsdirektør Stig Myrseth rykker ut med seks kjøpsanbefalinger.

Dovre Forvaltning / photographer - Gediminas Zilinskas / www.zilinskas.net

I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning kan vi lese at investeringsdirektør Stig Myrseth stokker om på anbefalingene.- Vi slipper denne uken Wilh. Wilhelmsen ASA inn i varmen. Rederiet vil i andre kvartal skille ut eierandelen i Glovis i et eget børsnotert selskap. Vi tror fisjonen vil bidra til å synliggjøre de underliggende verdiene og lede til en reprising av aksjen, skriver Myrseth.Samtidig velger Myrseth å kvitte seg med Nordic Semiconductor.I løpet av forrige uke la porteføljen på seg 2,33 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs var opp 0,90 prosent.Hittil i år har Dovreporteføljen falt 0,28 prosent mens hovedindeksen er ned 3,27 prosent.Dovre-porteføljen består av følgende aksjer:

    Kongsberg AutomotiveMarine HarvestYaraEuroprisAxactorWilh. Wilhelmsen ASA
Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.