Investeringskostnadene ved Nel Hydrogens stasjoner vil falle kraftig fremover, sier konsernsjef Jon André Løkke i Nel Hydrogen til TDN Finans- Vi har et veikart som innebærer at investeringskostnadene på stasjonene vil falle med 50-60 prosent over de neste årene. Dette skyldes primært stordriftsfordeler, sier Løkke.Prisen på en fyllestasjon er i dag på rundt 1,2 millioner dollar. - Akkurat nå er ikke pris så interessant fordi markedet er så lite modent, men om noen år vil det være kjempeviktig. Vi ønsker å posisjonere oss slik at vi får ned kostnadene og er klar når man begynner å konkurrere på pris. Men det er i hvert fall fem år til markedet er såpass modent, sier Løkke til nyhetsbyrået.Nel har planer om å bygge 20 hydrogenstasjoner i Norge innen 2020.