Norske Skog melder om endringer i sin finansielle redningsplan. Ifølge dn.no har selskapet slitt med å få eierne av et obligasjonslån på en milliard dollar med forfall i juni med på å bytte til andre låneinstrumenter med senere forfall.at de dropper forsøket på å få med disse obligasjonseierne. I stedet endres et tilsvarende byttetilbud til eierne av et lån som forfaller med to milliarder kroner i 2017. Nesten 70 prosent av eierne i dette lånet støtter forslaget.Tilbudet utløper 6. april.Det opplyses også at de store obligasjonseierne Blackstone og Cyrus Capital vil gi selskapet en fasilitet på 95 millioner euro. Norske Skog skal dessuten ha igangsatt salg av enkelte virksomheter som ikke er kjernevirksomhet.Konsernsjef Svein Ombudstvedt i Norske Skog sier at disse egenkapital- og likviditetstiltakene med et totalt omfang på 120-140 millioner euro vil styrke selskapets likviditet betydelig fremover.