Norway Royal Salmon ASA (NRS) og Aker ASA (Aker) søker ifølge en pressemelding fredag om utviklingstillatelser for oppdrett av laks. Selskapene har sammen utviklet et offshore oppdrettsanlegg som legger til rette for bærekraftig vekst på arealer som dagens havbruksteknologi ikke har kunnet utnytte.- NRS og Aker har sammen en industriell ambisjon om å kombinere kunnskap fra oppdrettsnæringen med offshorekompetanse. Vi vil etablere et felleseid selskap for å utvikle fremtidens oppdrettsanlegg dersom Fiskeridirektoratet innvilger utviklingstillatelser, sier konsernsjefene Charles Høstlund i NRS og Øyvind Eriksen i Aker i en kommentar.Fiskeridirektoratet tildeler tillatelser til aktører som utvikler teknologi og løsninger som kan løse miljø- og arealutfordringer i oppdrettsnæringen. NRS og Aker har utviklet et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg som er dimensjonert for værharde områder, fremgår det av meldingen. Dette konseptet skal gi økt arealutnyttelse av norske farvann ved plassering lengre fra kysten, og hvor det i tillegg vil ha et lite miljømessig fotavtrykk.«Ved å kombinere NRS sin havbrukskompetanse med Akers lange industrielle erfaring fra maritime virksomheter, bygging av offshoreinstallasjoner og fiskeri, er målet å videreutvikle en lønnsom oppdrettsnæring og bidra til å løse miljø- og arealutfordringer i næringen», skriver selskapene.«NRS og Aker mener dette industriprosjektet vil bidra til en ny og banebrytende standard og bærekraftig vekst for norsk havbruksnæring. Teknologien vil også kunne selges og utnyttes globalt, og Norge vil slik kunne bidra til å realisere FAOs (FN) ambisiøse mål om vekst i akvakulturnæringen globalt».