Data Respons har inngått en kontrakt med en ny kunde innen forsvarsmarkedet i Norge, går det frem av en børsmelding. Kontrakten har en ramme på 13 millioner kroner, inklusive opsjoner, og omfatter både utvikling og leveranse av avanserte kommunikasjonsløsninger. Leveransene vil finne sted i løpet av det neste året.- Vi har økende aktivitet i forsvarsmarkedet og har lang erfaring med utvikling av robuste og spesialtilpassede løsninger til bruk i krevende miljøforhold, sier toppsjef Kenneth Ragnvaldsen i en kommentar.Data Respons er uendret på 12 kroner i torsdagens handel på Oslo Børs.