Anders Karlsson er utnevnt av konstituert konsernsjef, Birgitte Bonnesen, som ny finansdirektør i Swedbank AB, opplyses det i en melding.Karlsson, som i dag er CRO, vil tiltre den nye stillingen i forbindelse med bankes fremleggelse av andrekvartalsrapporten 18. juli.- Anders har betydelig erfaring fra banknæringen og har hatt flere sentrale lederstillinger i Swedbank over mange år. Jeg er derfor fornøyd med at Anders nå blir ny finansdirektør, sier Bonnesen i en kommentar.Samtidig som Karlsson går inn i den nye stillingen, forlater nåværende finansdirektør, Göran Bronner, selskapet.- Jeg har hatt mine år i Swedbank. Jeg har over en tid vurdert om jeg skal gjøre noe annet, og jeg har nå bestemt meg for å forlate banken, sier Bronner.Ifølge hans kontrakt har Bronner rett til lønn under oppsigelsestiden som er på seks måneder. Den løper fra og med 19. juli 2016.