Viking Supply Ships fortsetter forhandling­ene om en finansiell restrukturering. Christen Sveaas gjentar løftet om å skyte inn mer penger, skriver Dagens Næringsliv.Tirsdag ble det klart at bankene godtar å forlenge den såkalte «standstill»-avtalen med rederiet til og med 13. april. Obligasjonseierne blir ifølge avisen bedt om å gjøre det samme, og er innkalt til et møte for å ta standpunkt til dette 8. april.Selskapet får dermed tre nye uker på å finne en løsning på de finansielle utfordringene. Totalt skal rederiet i løpet av året betale tilbake 717 millioner kroner i lån, og av dette gjelder i underkant av 450 millioner kroner et lån som forfaller til høsten.- Hovedaksjonæren har fra første stund av tilbudt seg å stille opp med betydelig kapital for å bidra til en langsiktig løsning for selskapet, skriver konsernsjef i Sveaas-­selskapet Kistefos, Bengt A. Rem, i en e-post til avisen, og viser til at majoritetseieren har sagt seg villig til å garantere ti millioner dollar av en emisjon på 15 millioner dollar.- Forhandlingene mellom Viking Supply Ships og selskapets kreditorer føres i en god og konstruktiv tone. Alle er innstilt på å finne en god langsiktig løsning for alle involverte parter, sier han til DN.