Ønsker å lempe ut aksjer for 872 millioner

Storaksjonær ønsker å lette på trykket i Europris.

Børs

NC Europris Holding B.V, en enhet kontrollert av Nordic Capital Fund VII, vurderer å selge inntil 20 millioner aksjer i Europris. Ifølge en børsmelding representerer det 11,98 prosent av aksjene i selskapet.Det potensielle salget vil bli gjennomført ved hjelp av en såkalt bookbuilding-prosess, og rettes mot institusjonelle og profesjonelle investorer.Tirsdag sluttet aksjen på 43,60 kroner etter en oppgang på 1,40 prosent. Dersom vi tar utgangspunkt i denne kursen, betyr det at selgeren frigjør 872 millioner kroner.Per i dag Nordic Capital eier 74,619,558 aksjer i Europris, hvilket representerer en eierandel på 44,69 prosent.Nordic Capital har engasjert ABG Sundal Collier ASA og Merrill Lynch International i forbindelse med det potensielle salget.

europris
Nyheter
Børs