Det norske oljefondet har økt sine investeringer i den israelske stat og banker som kritiseres for å bidra til okkupasjonen av Palestina, ifølge Klassekampen.Avisa skriver at fondet nå har investert nesten 25 milliarder kroner i Israel. Det viser fondets årsrapport for 2015 som kom i forrige uke. Det er en økning på 5,6 milliarder – eller 30 prosent – fra i fjor.SVs finanspolitiske talsmann Snorre Valen mener Norge bidrar til å legitimere okkupasjon.I 2014 trakk det nest største pensjonsfondet i Nederland seg ut av fem israelske banker. Begrunnelsen var at de finansierer bygging av ulovlige bosetninger på den okkuperte Vestbredden.Det norske oljefondet økte imidlertid sine investeringer i fjor i de samme fem bankene. Til sammen 1,5 milliarder kroner er innskutt. I tillegg har fondet investert litt over ti milliarder kroner i israelsk statsgjeld, såkalte statsobligasjoner.Valen mener slike investeringer er spesielt problematiske.– Jeg er ikke for et generelt boikott av alle selskaper i Israel, men jeg er for målrettete sanksjoner mot okkupasjonsøkonomien, sier han og tar til orde for etiske retningslinjer for statsobligasjoner.Jacob Høigilt, forsker ved Norsk institutt for fredsforskning (PRIO), tror ikke Israel ser på oljefondets investeringer som en form for norsk godkjentstempel. Men han mener at boikottkampanjer, slik som den mot de israelske bankene, kan ha effekt.– Boikottkampanjer kan ha effekt når de får stor nok tilslutning, og når store aktører trekker seg ut i koordinerte aksjoner. Og nå har boikottaksjonene begynt å få̊ effekt i Israel, sier forskeren. (©NTB)