Styret i Protector Forsikring har besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte på 2,25 kroner per aksje for 2015, opplyses det i en melding.Generalforsamlingen avholdes 21. april 2016.Under forutsetning av at generalforsamlingen godkjenner forslaget, vil aksjene noteres eksklusiv utbytte fra og med 22. april, og utbyttet vil bli utbetalt cirka 6. mai.