Styreleder Riulf Rustad i Norwegian Energy Company (Noreco) har gjennom heleide selskap Ousdal AS kjøpt 127.770 Noreco-aksjer til kurs 47 kroner.Rustad kontrollerer etter dette 157.975 Noreco-aksjer og har rett til å kjøpe eller tegne seg for ytterligere 100.000 aksjer.