Da den amerikanske sentralbanken (Fed) presenterte rentebeskjed med kommentarer onsdag kveld, ble det kjent av Fed trekker ned en rekke estimater for amerikansk økonomi.Sammenlignet med desember-rapporten er ventet årsvekst i BNP for 2016 jekket ned fra 2,4 prosent til 2,2 prosent, og fra 2,2 til 2,1 prosent for 2017.Estimert arbeidsledighet er uendret inneværende år, men Fed justerer ned 2017-estimatet fra 4,7 prosent til 4,6 prosent. 2018-estimatet trekkes ned fra 4,7 prosent til 4,5 prosent.Ventet kjerneinflasjon er også justert. Inneværende år er prognosen uendret på 1,6 prosent. For 2017 trekkes ventet kjerneinflasjon ned fra 1,9 prosent til 1,8 prosent, mens 2018-estimatet på 2,0 prosent er uendret.- Det betyr at Fed ikke tror at enda høyere kapasitetsutnytting fremover vil gi nevneverdige utslag i lønns- og prisveksten. Eller at Fed har oppmerksomheten andre steder. For igjen vises til ytre omstendigheter som grunn til å la renten ligge: «…global economic and financial developments continue to pose risks», kommenterer DNBs sjeføkonom Øystein Dørum i torsdagens morgenrapport.Du finner alle prognosene fra Fed .