Seadrill har fått forlenget kontrakten for boreskipet «West Tellus» med 18 måneder for Petrobras, heter det i en fersk onsdag.Selskapet opplyser om at nettoeffekt er en økning i ordreboken på 32 millioner dollar eller om lag 269 millioner kroner etter redusert rate frem til utløp av opprinnelig kontrakt.Ratereduksjonen gjelder fra 26. februar 2016 til april 2018 og tilsvarer en reduksjon i ordrebok på 132 millioner dollar eller 1,1 milliarder kroner.Forlengelsen løper fra april 2018 til utgangen av oktober 2019 og tilsvarer en økning i ordreboken på 164 millioner dollar eller 1,3 milliarder kroner.