Siem Offshore har gjennom sitt heleide datterselskap Siem Offshore Australia blitt tildelt en kontrakt for AHTSen «Siem Topaz» av Woodside Energy, opplyses det i en melding.Fartøyet skal operere i Australia.Oppstart er ventet til begynnelsen av mai 2016, og varigheten er 18 måneder pluss opsjoner.