I et fersk blogginnlegg på Skagen Lite - Skagen Fondenes blogg om investering og sparing, tar porteføljestrateg Stein Svalestad for seg.Renter og inflasjoner er blant annet to av elementene.Svalestad peker blant annet på at det er reduserte utsikter til høyere amerikanske renter.- Renteutsiktene vil påvirke porteføljer i inneværende år, men sannsynligvis i mindre grad enn vi trodde ved inngangen til året. Årsaken er økt usikkerhet til global økonomisk vekst, heter det i bloggen.Når det gjelder inflasjon peker porteføljestrategen på at det er lavere inflasjon ute, og høyere inflasjon hjemme. - Norge opplever økende inflasjon på tross av lavere økonomisk vekst. Dette som følge av kronesvekkelsen, skriver Svalestad.At 2016 hittil har vært et volatilt år for markedene er ingen overraskelse. Og det vil trolig fortsette.- Vi må derfor være forberedt på større bevegelser, både på oppsiden og nedsiden. Disse bevegelsene kan utnyttes om en har en god plan for rebalansering, heter det i bloggen.Kina, råvarer og valuta vil også bli viktige nøkkelfaktorer.Svalestad peker på at Kina er i ferd med å transformere økonomien fra en investeringsdrevet til en mer forbruksdrevet økonomi, noe som allerede har hatt negativ påvirkning på råvarepriser.Og det store spørmålet som alle stiller seg når det gjelder råvarer - er bunnen er nådd? Dollaren har styrket seg, mens kronekursen er svekket.For norske investorer ber porteføljestrategen legge merke til følgende om valuta: Det slår ut i porteføljen for de som investerer utenlands, og valutaen slår inn i inntjeningen til de ulike selskapene.Videre peker Svalestad på to viktige valg i 2016: og hvem blir USAs neste president.Psykologien i markedet, samt dine egne valg - som for eksempel hvor god du er til å golde hodet kaldt når markedet faller, kan også påvirke din protefølje, mener Skagen-strategen.