Aktivitetsindeksen fra Chicago Federal Reserve Bank kom inn på minus 0,29 i februar.Det var ifølge Bloomberg ventet en indeks på 0,25. Forrige måneds indeks ble samtidig revidert opp fra 0,28 til 0,41, skriver TDN Finans.Indeksen er et vektet snitt av 85 indikatorer som skal illustrere den helhetlige økonomiske aktiviteten og inflasjonspresset i økonomien.