Øystein Stray Spetalen-dominerte Axactor har inngått en avtale om å kjøpe en portefølje fra en spansk finansinstitusjon. Utestående balanse er på 221 millioner euro. Porteføljen er på over 25.000 åpne krav.Axactor betaler rundt 6,9 prosent av utestående.