Norges Bank kuttet som ventet styringsrenten til 0,50 prosent torsdag. Renteprognosen nådde samtidig en bunn på 0,20 prosent på slutten av 2016, også dette som ventet.
«Det betyr at banken spår et kutt til med ‘100%’ sannsynlighet og 20% sannsynlighet for nullrente. Det neste kuttet kommer med ‘100%’ sannsynlighet innen september, mens Norges Bank ga sjansen for at kuttet kommer innen junimøtet bare 1/3 sjanse», skriver sjefanalytiker Erik Bruce i dagens morgenrapport fra Nordea Markets, og fortsetter:Bruce mener nyhetene vi har fått siden desember i realiteten tilsa en lavere renteprognose, men at hensynet til å gå fram varsomt begrenset nedjusteringen.Med bakgrunn i gårsdagens rentekutt beholder Nordea under tvil sitt anslag for kutt i juni.Selv om Nordea er usikre på om det kommer kutt i juni eller september, er meglerhuset mindre usikre på er at rentekuttene kommer og at styringsrenten ender i null.
«Det var noe mindre sannsynlighet for kutt i juni enn vi så for oss. I det hele tatt vektla Norges Bank at når vi nå nærmet oss den nedre grense (den finnes, men de vil ikke si hvor den er) vil de gå mer varsomt fram som de sier. Som vel betyr med færre og sjeldnere kutt».«Norges Bank sa klart at de vil gå saktere fram jo lavere renten blir og at nedsidenyheter får avtagende betydning jo lavere rentene er. Siden vi etter marskuttet har lavere rente betyr det at nedside-overraskelser får enda mindre betydning i juni enn de hadde nå», skriver sjefanalytikeren, og legger til:«Men hvor mye vet vi ikke. Hvor mye svakere må nyhetene bli for at de skal kutte i juni som de bare gir 1/3 sannsynlighet. Eller spiller det i det hele tatt noen rolle om nyhetene blir svakere? Har de bestemt seg for september?».Bruce understreker at det ikke skyldes at de venter ekstremt svake nyheter om norsk økonomi. Derimot skyldes det at Norges Bank overaskende baserte prognosen på at NOK i 2. kvartal skal svekke seg med 1,5 prosent fra dagens nivå.«Vi tror NOK snarere kan styrke seg slik at vi har noen prosent sterkere krone enn Norges Bank venter fram mot junimøtet. Å beholde kronesvakheten regner vi med står høyt på agendaen i Norges Bank og tror en slik styrking er nok til å trigge et rentekutt i juni. Norges Bank er så langt vinner i valutakrigen og kommer til å gå langt hvis den posisjonen blir truet», skriver han.«Det er vi nødt til for ikke å få en for sterk NOK. Vi fikk i går også ganske klar beskjed om at det ikke er noe i veien for negative renter i Norge, selv om det ikke er noe Norges Bank ønsker. De ville ikke si mye om hva som kunne utløse det. En kraftig kronestyrking er slik vi ser det den mest opplagte kandidaten for å utløse noe slikt. Men vårt hovedscenario er at de stopper i null», skriver Bruce.