Svenske selskaper er mer positive til den økonomiske situasjonen nå enn de var høsten 2015, fremgår det av Riksbankens foretaksundersøkelse for februar 2016 som ble publisert mandag.Selskapene finner det imidlertid vanskelig å øke prisene, og de opplyser at lavere rentenivå påvirker investeringene i liten grad.Utviklingen drives ifølge TDN Finans av bedret etterspørsel innen dagligvare, bygg- og anlegg, samt deler av tjenestesektoren.Foretakene ser ikke oppgang i prisene ettersom importprisene ikke øker lengre, samtidig som konkurransen er tøffere. Samtidig påvirkes fortsatt deler av eksportsektoren av usikkerheten rundt global etterspørsel. Særlig er det svakhet innen energi- og råvarer.