Statoil har regnet seg frem til at det vil koste selskapet over 20 milliarder kroner dersom norske politikere og FN skulle nå sitt store klimamål, skriver Dagens Næringsliv.Under kapittelet om risikofaktorer i den engelskspråklige versjonen av årsrapporten slår Statoil fast at det såkalte togradersmålet vil ha «en negativ virkning på omtrent fem prosent av Statoils nåverdi sammenlignet med Statoils interne planleggingsforutsetninger per desember 2015». Hvis en tar utgangspunkt i børskursen, er denne negative virkningen ifølge avisen på hele 21 milliarder kroner.Leder i klimaorganisasjonen Zero, Marius Holm, mener imidlertid at Statoil tar altfor forsiktig i. Han mener det er urealistisk at olje og gass kan beholde sin posisjon i energimiksen fremover, og påpeker at de samlet står for større CO2-utslipp enn kull.- Vi trenger en eksplosiv utvikling i batteri- og fornybarteknologi. Da vil tapene for Statoil være massivt større enn fem prosent, sier han til avisen.I Statoil mener de derimot at mener derimot at prognosen står seg.- De fleste analyser viser at verden vil ha behov for betydelige mengder olje og gass i mange tiår til. Da er det viktig at verden får tilgang til produksjonen som har de laveste utslippene, sier Statoil-talsmann Knut Rostad til DN.