I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Weifa og Nordic Nanovector mens Frontline får en salgsanbefaling.- Farmasiselskapet Weifa utløste kjøpssignal etter at kursen mandag brøt opp gjennom motstanden ved 90 øre i en rektangelformasjon. Bruddet signaliserer videre oppgang 99 øre eller mer. Kursen har også brutt ut av en fallende trend, og RSI-21 på 71 poeng viser at det er bra momentum bak oppgangen. Aksjen har lite motstand før rundt 1,26 kroner, mens det ligger kortsiktig støtte ved 90 øre. Flere av innsidere i Weifa tegnet seg for aksjer da selskapet i desember gjennomførte en emisjon. Dette gjør at aksjen fremdeles er positiv på innsidehandler. Fremdeles er kursen lavere enn ved emisjonen for drøye tre måneder siden. Kursen den gang var en krone aksjen. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Nordic Nanovector har brutt opp fra en dobbel-bunn-formasjon. Bruddet signaliserer videre oppgang til 18,50 kroner, og ved reaksjoner tilbake er det nå støtte ved formasjonslinja rundt 15,50 kroner. Aksjen ligger i tillegg innenfor en stigende trend, noe som indikerer fortsatt oppgang. Den høye RSI-verdien, 79 poeng, viser at det er godt momentum bak oppgang. Også dette styrker aksjen. Aksjen er nøytral på innsidehandler, etter snart fem måneder siden forrige gang en innsider handlet i aksjen. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Frontline har brutt opp fra en fallende trend, noe som kan være en indikasjon på at den negative utviklingen går mot slutten. Aksjen har reagerte imidlertid ned igjen etter å ha nærmet seg motstanden ved 85 kroner. I tillegg ble det utløst salgssignal fra en rektangelformasjon tidlig i februar, og formasjonen signaliserer fortsatt nedgang til 55 kroner eller lavere. Til tross for innsidekjøp i aksjen både tidlig i desember og i januar, framstår Frontline som en salgskandidat. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.