Overflod av olje i markedet, lave priser og dermed høy etterspørsel etter olje har ført til en eksplosjon i tankratene det siste året. Det viser seg på bunnlinjen til de største tankrederiene som har lagt bak seg det beste året siden 2008.Likevel har flere investorer stilt seg spørsmålet om tankrederiene vil fortsette å håve inn penger også i år. Momenter som levering av flere nybygg, samt rykter om en mulig produksjonsfrys initiert av OPEC-landene bekymrer flere og skaper usikkerhet om markedet vil fortsette den sterke trenden.To av de største New York-noterte rederiene tror oppturen vil fortsette.Belgiske Euronav, som er en av de desidert største aktørene innen frakt av råolje, tror ikke på noen stagnering.-  Det første kvartalet i år blir signifikant bedre enn de siste månedene av 2015 som på sin side var meget sterke, sa CEO Paddy Rodgers i et intervju med bransjenettstedet Shippingwatch torsdag, etter å ha lagt frem et resultat på hele 350 millioner dollar i 2015.I et annet intervju med Shippingwatch i begynnelsen av mars understreket han også at økt bruk av råoljetankere som flytende lagring av olje vil kunne bidra til å holde inntjeningen oppe for tankrederne, spesielt i andre halvår av 2016.Gener8 Maritime som gikk på børs i New York i sommer ser heller ikke for seg noen snarlig nedtur.Rederiet hadde et nettounderskudd på 47,1 million dollar i 2014, noe som snudde til et overskudd på 129,6 millioner dollar i 2015.I en kommentar til resultatet som ble lagt frem tirsdag skrev CEO Peter Georgiopoulos at han tror trenden fortsetter i inneværende år. - Vi forventer at den sterke etterspørselen etter råolje drevet av lave oljepriser vil fortsette å bidra til markedet for frakt av råolje, og hjelpe til med å absorbere den forventede veksten i den globale tankflåten.Gener8 har selv 14 VLCC’er (Very Large Crude Carrier) i bestilling derav 12 er ventet å bli levert i løpet av 2016.