Nesten alle økonomer, fondsforvaltere og aksjestrateger tror den amerikanske sentralbanken kommer til å heve renten igjen om ikke lenge.  Hele 83 prosent tror nemlig at Federal Reserve kommer til å gjennomføre sin neste renteheving i juni, eller enda tidligere, kommer det frem av en spørreundersøkelse gjennomført av CNBC.- Siden det forrige rentemøtet (i januar) har estimater for økonomisk vekst i USA steget, ledigheten har falt ytterligere, inflasjonen har stabilisert seg og den amerikanske dollaren har falt, samtidig som at nedsalget i finansmarkedet har avtatt, skriver Neil Dutta, leder for økonomisk analyse i Renaissance Macro Research, ifølge CNBC.I snitt tror respondentene vi vil se to rentehevinger i USA i 2016.Det er det samme som den amerikanske sentralbanken uttalte under denne ukens rentemøtet.De valgte nemlig åhevinger.95 prosent av respondentene i en spørreundersøkelse trodde ikke på noen renteheving i forkant av denne ukens rentemøte.Det gjenstår fortsatt seks rentemøter i 2016, hvor de to neste kommer i slutten i april og i midten av juni.