Richmond Fed manufacturing-indeksen endte på 22 i mars, opp fra - 4 i februar.Det var på forhånd ventet at indeksen skulle ende på 0.Den regionale sentralbankens konjunkturindikator er et vektet snitt av indeksene for fabrikkforsendelser, nye ordre og sysselsetting.