Songa Offshore, hvor Frederik W. Mohns Perestroika AS er hovedaksjonær, planlegger å utstede et konvertibelt obligasjonslån på 100 millioner dollar, med opsjon på å øke lånet til 125 millioner dollar, ifølge en børsmelding fra selskapet tirsdag.Videre vil selskapet fullføre en emisjon på inntil 25 millioner dollar, til 0,15 kroner aksjen, skriver TDN Finans. Begge tiltakene er del av en omfattende refinansiering.«Det nye konvertible obligasjonslånet er delvis garantert av en brofinansiering på 91,5 millioner dollar, som har blitt fulltegnet av selskapets største aksjonærer», heter det.
Grepene tas for å sikre likviditet og drift av den siste Cat-D-riggen som selskapet har under bygging i Sør-Korea, fremgår det av børsmeldingen. her
Den foreslåtte refinansieringen inkluderer også en full konvertering av obligasjonslånet SONG06 til egenkapital for 150 millioner dollar til kurs 0,176 kroner per aksje.For obligasjonslånene SONG04 og SONG05 samt aksjonærlånet fra Perestroika ønsker selskapet vesentlige rentereduksjoner, forfallsutsettelser og andre lettelser i vilkårene, skriver TDN.Ifølge meldingen støttes refinansieringen av et kvalifisert flertall av interessentene i alle obligasjonslånene. Hovedaksjonær Perestroika AS og enkelte andre aksjonærer har i tillegg bekreftet at de vil stemme for refinansieringen på selskapets ekstraordinære generalforsamling.Les hele meldingen !