«I dag offentliggjør Norges Bank sin rentebeslutning og publiserer ”Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/16”. Vi venter at Norges Bank i dag kutter styringsrenta til 0,5 prosent og antyder en viss sannsynlighet for at renta kan nå null innen årsskiftet», skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i dagens morgenrapport fra Handelsbanken Capital Markets.
Due-Andresen skriver i rapporten at så å si samtlige faktorer trekker rentebanen ned i forhold til sentralbankens forrige analyse i desember 2015.Dermed kan det ifølge rapporten gå mot nullrente også i Norge. her
«Kun kursen trekker litt opp, dersom man legger godviljen til, og det gjør antakelig Norges Bank», skriver sjeføkonomen. «En stadig svakere økonomisk utvikling ser altså ut til å trekke styringsrenta mot null også i Norge, og vi venter som nevnt at Norges Bank antyder en viss sannsynlighet (vi tror ca 40 prosent) for at renta kan nå null innen utgangen av inneværende år», skriver Due-Andresen og fortsetter:«Videre burde Norges Bank signalisere til markedet hva de ser for seg av videre pengepolitiske tiltak dersom økonomien skulle utvikle seg enda svakere videre framover. Vil Norges Bank i så fall ty til negative renter, slik som våre naboland og flere med dem har gjort? Eller vil Norges Bank forsøke å hevde at null er gulvet for renta og heller forsøke andre virkemidler?».Frem til nå har sentralbanksjefen sagt at negative renter eller alternative tiltak når renten blir null ikke har vært diskutert i hovedstyret.«Riktignok har ikke rentebanen til Norges Bank inneholdt negative renter enn så lenge, men nå er det på høy tid å ta denne diskusjonen dersom det stemmer at man ikke har hatt den før», skriver Due-Andresen.Les hele rapporten !