Vi kjøpte aksjefond og solgte andre fond

Norske personkunder nettokjøpte aksjefond, men solgte seg ned i kombinasjonsfond og rentefond i februar.

Totalt nettosolgte personkundene verdipapirfond for en halv milliard kroner forrige måned, viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).185 millioner gikk inn i aksjefond, mens det ble nettosolgt kombinasjonsfond for 267 millioner og ulike typer rentefond for 530 millioner, opplyser foreningen i en pressemelding.Institusjonskundene kjøpteInstitusjonskundene nettotegnet verdipapirfond for 4,9 milliarder kroner i februar. Av dette gikk 2,4 milliarder inn i aksjefond og 2,5 milliarder inn i rentefond.Institusjonskundene nettosolgte kombinasjonsfond og andre fond for henholdsvis 159 millioner og 87 millioner kroner.Pensjonsmidler for 1,1 milliard Når det gjelder pensjonsmidler med fondsvalg ble det nettokjøpt verdipapirfond for 1,1 milliarder kroner i februar.De utenlandske kundene fortsatte å selge seg ut forrige måned, med et nettosalg i verdipapirfond på 728 millioner kroner.Nettotegnet for 4,8 milliarderDen totale nettotegningen i verdipapirfond forrige måned endte på 4,8 milliarder kroner. Det ble nettotegnet aksje- og kombinasjonsfond for 2,8 milliarder, mens det gikk 1,6 milliarder inn i ulike typer rentefond.