Totalt nettosolgte personkundene verdipapirfond for en halv milliard kroner forrige måned, viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).185 millioner gikk inn i aksjefond, mens det ble nettosolgt kombinasjonsfond for 267 millioner og ulike typer rentefond for 530 millioner, opplyser foreningen i en pressemelding.
Institusjonskundene kjøptePensjonsmidler for 1,1 milliardNettotegnet for 4,8 milliarder
Institusjonskundene nettotegnet verdipapirfond for 4,9 milliarder kroner i februar. Av dette gikk 2,4 milliarder inn i aksjefond og 2,5 milliarder inn i rentefond.Institusjonskundene nettosolgte kombinasjonsfond og andre fond for henholdsvis 159 millioner og 87 millioner kroner. Når det gjelder pensjonsmidler med fondsvalg ble det nettokjøpt verdipapirfond for 1,1 milliarder kroner i februar.De utenlandske kundene fortsatte å selge seg ut forrige måned, med et nettosalg i verdipapirfond på 728 millioner kroner.Den totale nettotegningen i verdipapirfond forrige måned endte på 4,8 milliarder kroner. Det ble nettotegnet aksje- og kombinasjonsfond for 2,8 milliarder, mens det gikk 1,6 milliarder inn i ulike typer rentefond.