Informasjonsleverandørene Markit og IHS ønsker å skape et selskap innen finansiell- og selskapsinformasjon som kan utfordre Bloomberg og Thomson Reuters, skriver Financial Times.Aksjonærene i IHS vil eie 57 prosent av det nye selskapet, mens aksjonærene i Markit vil eie den resterende andelen i en avtale som representerer totale verdier på hele 13 milliarder dollar.Flere informasjonsselskaper har slått seg sammen de siste to årene, for å være bedre rustet i konkurransen, men denne fusjonen er så langt den absolutt største.Mens Markit har vært kjent for markedsdata innen derivater, valuta og kreditt, har IHS vært kjent for analyser innen energi, råvare og transportsektoren.Fusjonen vil samtidig tillate IHS å skatte til Storbritannia, istedenfor til USA, hvilket vil medføre store besparelser for det opprinnelige USA-baserte selskapet.Markit ble i 2001 startet av en gruppe meglere av kredittderivater i London.