Weifa selger obligasjoner

Weifa har solgt obligasjoner verdt 50 millioner kroner.

weifa

Weifa har solgt egne obligasjoner med en nominell verdi på 50 millioner kroner,opplyses det i en melding.Kursen er på 102,5 prosent av pålydende.Obligasjonene kommer ifølge meldingen fra Aqualis senior sikret obligasjonslån med forfall 2019.Selskapet melder samtidig også at de kaller inn til møte for obligasjonseierne i et lån med forfall i 2019.Årsaken er et forslag om endringer av obligasjonsavtalen, som skal sørge for tidligere innfrielse av de utestående obligasjonene.Selskapet har fiølge meldingen innhentet 67 prosent forhåndsgodkjenning for de foreslåtte endringene.Les meldingene her og her.