Weifa har solgt egne obligasjoner med en nominell verdi på 50 millioner kroner,opplyses det i en melding.Kursen er på 102,5 prosent av pålydende.Obligasjonene kommer ifølge meldingen fra Aqualis senior sikret obligasjonslån med forfall 2019.Selskapet melder samtidig også at de kaller inn til møte for obligasjonseierne i et lån med forfall i 2019.Årsaken er et forslag om endringer av obligasjonsavtalen, som skal sørge for tidligere innfrielse av de utestående obligasjonene.Selskapet har fiølge meldingen innhentet 67 prosent forhåndsgodkjenning for de foreslåtte endringene.Les meldingeneog .