Dette tallet kan få fart på børsen

Klokken 14:30 i ettermiddag offentliggjøres arbeidsmarkedsrapporten for USA.

- Både antallet nye sysselsatte, ledighetsraten og lønnsveksten vil få oppmerksomhet, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i dagens morgenrapport fra Handelsbanken.ADP-rapporten for privat næringsliv viste at det ble skapt 200.000 nye jobber i amerikansk økonomi i privat sektor i mars, 6.000 flere enn konsensusestimatet på 194.000. Samtidig ble februar-tallet jekket ned fra 214.000 til 205.000.Konsensusforventningen til dagens arbeidsmarkedsrapport er at vi vil se en økning i sysselsettingen med 205.000 personer i mars, etter en vekst på 242.000 i februar.- Dersom dette slår til, skal det være mer enn nok til at ledighetsraten kan holde seg uendret på 4,9 prosent, i tråd med konsensusforventningen, mener Due-Andresen. Lønnsveksten som viste et fall på 0,1 prosent i februar, og dermed trakk årstakten ned fra 2,5 til 2,2 prosent, er også i fokus. - Frykten er at det som så ut som en vedvarende oppgang i lønnsvekst fra juni fram til årsslutt i fjor har blitt reversert inn i 1. kvartal i år, sier Due-Andresen.Dersom lønnsveksten faller øker faren for at den oppgangen vi har sett i kjerneinflasjonen kan være midlertidig. Dette vil i sin tur ha betydning for rentesettingen til Den amerikanske sentralbanken, Fed.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også