- Hvis flyavgiftene økes, må vi sette flere fly på bakken

Kostnadskutt i Widerøe er spist opp av nye skatter og avgifter.

Børs

Widerøe har gjennomført effektiviseringer i administrasjonen det siste året, og alle bakkeansatte har gått over fra ytelses- til innskuddspensjon. Neste år skal også piloter og kabinansatte over på en pensjonsordning som blir billigere for selskapet. Samtidig har Widerøe-sjef Stein Nilsen notert et historisk sprang i skatte- og avgiftsnivået, skriver DN.– Det ulykkelige er at nye skatter og avgifter de siste to årene har spist opp de fleste effektiviseringstiltak vi har gjennomført, sier Nilsen. han peker på at først økte Avinor startavgiften ved lufthavnene, og i fjor økte også den norske CO2-avgiften på flyreiser kraftig. Nå har regjeringen varslet en flypassasjeravgift på 80 kroner pluss moms som skal innføres fra 1. juni.Tilsammen har avgiftene økt med i størrelsesorden 45 til 55 prosent, avhengig av reiselengde, og om den varslede flypassasjeravgiften telles med, skriver DN.– De samlede avgiftene vil bli på inntil 300 kroner per billett. Det meste er økning i fiskale avgifter fra Finansdepartementet, og det kommer i en tid hvor næringslivet langs kysten har store utfordringer knyttet til omstilling. Jeg tror ikke helheten er gjennomtenkt hos politikerne, sier Nilsen til avisen.Lavere etterspørsel har gjort at Widerøe satte tre fly på bakken i vinter. Nilsen sier det blir behov for nye kutt i rutetilbudet hvis den planlagte flyavgiften innføres.

widerøe
stein nilsen
norsk luftfart
flyavgift
flypassasjeravgift
Nyheter
Børs