Hovedindeksen på Oslo Børs viste en positiv utvikling på onsdag, og steg nærmere 1,92 prosent til 606,32 poeng. Det er første gang siden 4. januar at indeksen slutter over 600 poeng.I torsdagens rapport fra Investtech slår analytikerne fast at indeksen nærmer seg motstanden ved 610 poeng, noe som kan gi en reaksjon tilbake. Bryter kursen derimot opp gjennom dette nivået, vil det være et kjøpssignal.Ved en reaksjon tilbake mener Investtech at indeksen har støtte ved 556-560 poeng.- Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger på henholdsvis 65 og 67 poeng. De indikerer dermed at omtrent to av tre investorer nå er optimister, skriver Investtech.Den siste måneden er det rapportert bare 26 innsidehandler. Dette er lavt, men henger sammen med at mange selskaper nå går inn i en rapporteringsperiode og at innsiderne dermed ikke kan handle egne aksjer. Kjøpsandelen er på 85 prosentSiden 1983 har Oslo Børs i gjennomsnitt steget 3,4 prosent i april og 1,6 prosent i mai.Investtech mener hovedindeksen er svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).I skrivende stund står hovedindeksen på Oslo Børs i 607,97 poeng, opp 0,27 prosent. Det betyr at Oslo Børs har falt 0,38 prosent siden nyttår.