Mener de har rett på erstatning fra Interoil

ANH gjentar at de har rett på erstatning tilsvarende Interoils forpliktelser i kontrakten.

Børs

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) i Columbia gjentar beslutningen fra 2014 angående Interoils «COR-6»-lisens om at ANH har rett på erstatning tilsvarende Interoils forpliktelser i kontrakten.Interoil fortsetter å mene at de har sterke argument og kan forsvare årsakene til at selskapet har ikke vært i stand til å oppfylle forpliktelser på COR-6, skriver selskapet i en melding mandag, ifølge TDN Finans.Ettersom årsakene er utenfor Interoils kontroll, har selskapet tilbudt å overføre sine forpliktelser til en annen lisens, fremgår det.Selskapet vil fortsette dialogen med ANH for å finne en løsning og vil vurdere andre rettslige muligheter.«Men, avhengig av hvilket alternativ eller alternativer som blir forfulgt kan disse prosessene ta lang tid», heter det.

anh
iox
columbia
erstatning
Nyheter
Børs