Norsk Hydro fikk medhold i skattesak

Selskapet vil få tilbakebetalt skatt og renter på til sammen rundt 700 millioner kroner.

Norsk Hydro ASA har fått medhold i en skattesak, som betyr at selskapet vil få tilbakebetalt skatt og renter på til sammen rundt 700 millioner kroner, går det frem av en børsmelding sendt ut torsdag kveld.Hydro realiserte i 2008 tap på totalt rundt 2.150 millioner kroner knyttet til refinansiering av lån til datterselskaper. Tapet ble fradragsført i Hydros norske selvangivelse.I 2013 avgjorde ligningsmyndighetene at tapet ikke var fradragsberettiget, og tilhørende merskatt ble betalt i 1. kvartal 2014.Hydro klaget på ligningsmyndighetenes avgjørelse.I vedtak 13. april 2016 har skatteklagenemnda ifølge meldingen gitt Hydro endelig medhold i klagen.Vedtaket innebærer at Hydro vil få tilbakebetalt skatt med rundt 600 millioner kroner og renter med rundt 100 millioner kroner. Beløpene vil inngå i regnskapet for 1. kvartal 2016 og forventes utbetalt i 2. kvartal 2016.