Det opplyste oljefondets direktør Yngve Slyngstad i sin innledning til finanskomiteens åpne høring om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Stortinget fredag.Tidligere denne måneden opplyste Norges Bank at 52 selskaper er utelukket fra fondet som følge av kullkriteriene.– Vi vil i løpet av året analysere ytterligere relevante selskaper som kan rammes av kriteriet. Det gjelder et 40-tall selskaper, og vi vil i flere omganger offentliggjøre lister med selskaper som er ekskludert i henhold til det produktbaserte kullkriteriet, sa Slyngstad i høringen fredag.Han sa også at fondet de siste årene også har gjennomført risikobaserte nedsalg rettet mot blant annet klimagassutslipp og avskoging, herunder kullselskaper.– Vi har også startet med måling av karbonfotavtrykk i porteføljen. I 2015 har vi igangsatt ulike forsknings- og analyseinitiativer om klimarisiko og konsekvenser for selskaper og fondet, sa Slyngstad.Stortinget stemte i fjor for at oljefondet skal trekke seg ut av selskaper som baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet på kullkraft eller kullgruver. (©NTB)